SAVUNMA

Türkiye’nin jeopolitik konumu ve çevreleyen bölgesel sorunlar değerlendirildiğinde yerli savunma sanayiine sahip olmanın önemi ortaya çıkmaktadır.

Türkiye, son 15 yılda, savunma sanayii alanındaki yerli katkı oranını %20’lerden %60’ler seviyesine çıkartmıştır ve bu oranı arttırma hedefi konmuştur. Bu sayede savunma projelerinin artarak devam edeceği öngörülmektedir.

LOTEC, bu alanda yerli savunma sanayiinin gelişimine katkı sunmak ve önemli tedarikçilerin arasında yer almak hedefine sahiptir.

2019 LOTEC Ltd. ŞTİ.